Partneri

Ipelské štrkopiesky a.s. STACHEMA Bratislava a.s. DUNA-DRÁVA CEMENT a.s.
Certifikovaný dodávateľ kameniva.Dodávateľ prísad do betónov, systémov určených k ochrane a povrchovej úprave betónu .Dodávateľ cementu.

© 2018 MK Betón s.r.o. Potočná 145/43, Lučenec, 984 01