Referenčné stavby

Stavby ktoré sú z nášho betónu.

KAM-rent s.r.o.

Nová píla

Dodanie betónových zmesí na výstavbu spevnených plôch a výrobnej linky na spracovanie dreva, pre spoločnosť


Nákladná železničná stanica Lučenec

nakladacia rampa

Dodanie betónových zmesí na výstavbu nakladacej rampy.


© 2018 MK Betón s.r.o. Potočná 145/43, Lučenec, 984 01