Náš tím

Našim cieľom je vyrábať betóny vysokej kvality rýchlo, efektívne a spoľahlivo, Pričom spokojnosť zákazníka je na prvom mieste.

Vedúci prevádzky

Vedúci/Dispečer

Obsluha betonárne

Tomáš Gál

Stanislav Markotán

Michal Ďalog

Som zodpovedný za spoľahlivý chod betonárne. Komunikujem so zákazníkmi a dodávateľmi. Mám nastarosti Fakturáciu.Mám na starosti komunikácia zo stavbou a zabezpečovanie dopravy betónu na stavbu v dopredu dohodnutom čase.Mám na starosti prípravu betónových zmesí a spolahlivý chod betonárne.

Tel.č: 0907 361 536

Tel.č: 0915 870 708

Tel.č: Nezverejnené

Obsluha Nakladača

Šofér Autodomiešavača

Šofér Autodomiešavača

Ján Obročník

__________

__________

Mojov úlohou je obsluha kolesového nakladača. Mám na starosi sklad štrkov a kameniva. Mojou úlohou je dopraviť betón z betonárne priamo kvám.Mojou úlohou je dopraviť betón z betonárne priamo kvám.

Tel.č: Nezverejnené

Tel.č: Nezverejnené

Tel.č: Nezverejnené

Šofér Autodomiešavača

__________

Mojou úlohou je dopraviť betón z betonárne priamo kvám.

Tel.č: Nezverejnené

© 2018 MK Betón s.r.o. Potočná 145/43, Lučenec, 984 01