login

Vítame Vás na stránkach betonárne MK-Betón

Pomáhame budovať vaše sny na pevných základoch.

CENY ČERSTVÉHO BETÓNU

BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 16 - S3
Č.: Trieda Stupeň vplyvu prostredia Horná medza frakcie hrubého kameniva Ceny v € / m³
X XC XD XF XA Bez DPH S DPH
6 C 8/10 0 - - - - 16 mm 53,00 € 63,60 €
7 C 12/15 - 0 - - - 16 mm 54,00 € 64,80 €
8 C 16/20 - 1 - - - 16 mm 56,00 € 67,20 €
9 C 20/25 - 2 - - - 16 mm 60,00 € 72,00 €
BETÓNY PODĽA STN EN 206 S MAX PRIESAKOM 50mm KONZISTENCIA - S3
Č.: Trieda Stupeň vplyvu prostredia Horná medza frakcie hrubého kameniva Ceny v € / m³
X XC XD XF XA Bez DPH S DPH
11 C 20/25 - 2 - - - 16 mm 62,00 € 74,40 €
12 C 25/30 - 3 - - 1 16 mm 72,00 € 86,40 €
13 C 30/37 - 4 2 - 2 16 mm 75,00 € 90,00 €
BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 4 - S3
Č.: Trieda Stupeň vplyvu prostredia Horná medza frakcie hrubého kameniva Ceny v € / m³
X XC XD XF XA Bez DPH S DPH
1 C 12/15 0 - - - - 4 mm 58,00 € 69,60 €
2 C 16/20 - 1 - - - 4 mm 60,00 € 72,00 €
3 C 20/25 - 2 - - - 4 mm 68,00 € 81,60 €
BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 8 - S3
Č.: Trieda Stupeň vplyvu prostredia Horná medza frakcie hrubého kameniva Ceny v € / m³
X XC XD XF XA Bez DPH S DPH
4 C 16/20 - 1 - - - 8 mm 58,00 € 69,60 €
5 C 20/25 - 2 - - - 8 mm 66,00 € 79,20 €
CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY PODĽA STN 73 6123
Č.: Trieda Horná medza frakcie hrubého kameniva Ceny v € / m³
S DPH Bez DPH
50
PRÍPLATKY
Názov Ceny v € / m³
S DPH Bez DPH
Príplatok za spomaľovač tuhnutia betónu na vyžiadanie zákazníka 0,00 € 0,00 €
Príplatok za polypropylénové vlákna do betónu na vyžiadanie zákazníka 12,00 € 14,40 €
Príplatok za zimnú prevádzku (ohrev vody a kameniva) pri teplote nižšej alebo rovnej ako 5°C, nameranej na betonárni o 7:00h 3,00 € 3,60 €
Príplatok za zloženie betónu pre zimnú betonáž (prísada, cement, prímes) m³. 5,00 € 6,00 €
Odvoz úbytkového čerstvého betónu a jeho likvidácia z auto domiešavača 0,00 € 0,00 €
Príplatok za miešanie betónu pod 20m³ v dňoch osobného voľna a v Sobotu 60,00 € 72,00 €

Podmienky objednania betónu:

 • Betón do 50 m³ sa nahlasuje deň vopred a to do 12:00, nad 50 m³ 48hod. vopred
 • Spoločnosť MK BETÓN s.r.o. si vyhradzuje právo určiť poradie dodávok betónu pre zákazníkov
 • CENNÍK DOPRAVY A SLUŽIEB

  Doprava čerstvého betónu
  Auto domiešavač Odjazdený kilometer v € / Km Naloženie + vyloženie do 30 min v € Vyloženie nad 30min v € / 15 min
  Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
  SCANIA 8/10m³ 2,00 € 2,40 € 21,00 € 25,20 € 8,00 € 9,60 €
  TATRA 5m³ 1,25 € 1,50 € 20,00 € 24,00 € 6,00 € 7,20 €
  SCANIA 7m³ 1,75 € 2,10 € 21,00 € 25,20 € 8,00 € 9,60 €
  SCANIA 6m³ 1,50 € 1,80 € 21,00 € 25,20 € 8,00 € 9,60 €
  Služby za príplatok
  Názov služby Merná jednotka Cena v € / vyloženie
  Bez DPH S DPH
  Predlžovací žľab (štandard) 2 ks 0,00 € 0,00 €
  Predlžovací žľab (nadštandard) 3 ks 5,00 € 6,00 €
  Predlžovacia rúra 6m 1 ks 10,00 € 12,00 €

  Upozornenie :

 • V prípade nevyťaženia dopravného prostriedku na maximum jeho užitočného objemu, bude preprava účtovaná
  nasledovne: 5m³ mix minimálne 5m³, 8m³ mix minimálne 6m³.
 • Ceny služieb dopravy zahŕňajú jedno použitie v jednej vykládke materiálu z vozidla
 • CENNÍK ČERPANIA ČERSTVÉHO BETÓNU

  Čerpanie čerstvého betónu
  Dosah čerpadla Prenájom v € / hod. Pristavenie v € / km
  Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
  1
  Ostatné príplatky
  Názov služby Merná jednotka Cena v € / vyloženie
  S DPH Bez DPH
  Prípravok na premazanie potrubia 1 ks 26,50 € 31,80 €
  Prídavné kovové potrubie 1 m / den 5,50 € 6,60 €
  Prídavné gumové potrubie 1 m / den 6,50 € 7,80 €
  Čerpanie drátkobetónu 3,00 € 3,60 €
  Umytie mimo stavby 1 ks 60,00 € 72,00 €
  Zbytočný výjazd čerpadla ks 100,00 € 120,00 €

  Podmienky objednania čerpadla :

 • Betón pumpa sa objednáva 42 hodín vopred.
 • Pri zvýšených nákladoch za presun na stavenisko je dodávateľ oprávnený účtovať náklady za presun ak nato vopred upozornil objednávateľa
 • V objednávke musí figurovať dosah betón pumpy
 • Všeobecné upozornenia :

 • Pri objednávke nad 1 000 € je potrebná hotovostná záloha 25% pred dohodnutým termínom betonáže.
 • Odberateľ zodpovedá za bezpečný výjazd na miesto vykládky a za prípadné očistenie komunikácie znečistenej výjazdom zo stavby a za dodržanie technických, dodacích a všeobecných podmienok.
 • © 2020 MK Betón s.r.o. Potočná 145/43, Lučenec, 984 01